XtGem Forum catalog

Soạn bài: Phương pháp thuyết minh

HocTap321 hướng dẫn Soạn bài: Phương pháp thuyết minh ngữ văn lớp 10
Hướng dẫn soạn bài: Phương pháp thuyết minh


I. Tầm quan trọng của phương pháp thuyết minh


- Tầm quan trọng của phương pháp thuyết minh


    + Đảm bảo cung cấp thông tin về đối tượng muốn thuyết minh một cách trung thực, chính xác, khách quan.


    + Nội dung thuyết minh phải chuẩn xác, hấp dẫn, sinh động.


    + Trình tự thuyết minh phải hợp lý, khoa học và nhất quán theo không gian, thời gian hay sự việc ... .


    + Ngoài tri thức như đã nói trên thì cần phải có phương pháp thuyết minh phù hợp.


- Mối quan hệ giữa phương pháp thuyết minh và mục đích thuyết minh


    + Phương pháp thuyết minh tạm hiểu là một hệ thống cách thức mà người thuyết minh sử dụng mong đạt tới mục đích mà mình đã đạt ra.


    + Không có nhu cầu và mục đích thuyết minh thì không có cơ sở để đi tìm phương pháp thuyết minh.


    + Ngược lại: Nhu cầu thuyết minh sẻ không thể thoả mản, mục đích thuyết minh sẻ không thể đạt được nếu người thuyết minh không có phương pháp thuyết minh phù hợp và hiệu quả.


Kết luận: Phương pháp thuyết minh có mối quan hệ chặt chẽ không thể tách rời với mục đích thuyết minh., , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Thiên tài không có học hành giống như bạc trong mỏ.
Genius without education is like silver in the mine.
Benjamin Franklin
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên