80s toys - Atari. I still have

Hướng dẫn giải đề minh họa môn Lịch sử

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Vì sự thật luôn lạ lùng, còn lạ lùng hơn là hư cấu.
For truth is always strange; stranger than fiction.
Lord Byron
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên