80s toys - Atari. I still have

Đề minh họa môn Văn kỳ thi THPT quốc gia 2017

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Kẻ đáng sợ nhất là kẻ không có gì để mất.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên