Insane

Đề thi giữa học kì 1 môn Anh lớp 6 – Duy Tiên năm 2016 có đáp án

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Trái tim mãi mãi thiếu trải nghiệm.
The heart is forever inexperienced.
Henry David Thoreau
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên