Polly po-cket

Đề minh họa môn Sinh học kỳ thi THPT quốc gia 2017

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Sự dân chủ luôn luôn đùa giỡn chúng ta với sự đối lập giữa lý tưởng của nó và hiện thực, giữa những khả năng huy hoàng và những thành tựu thảm hại.
Democracy forever teases us with the contrast between its ideals and its realities, between its heroic possibilities and its sorry achievements.
Agnes Repplier
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên