Đề minh họa môn Sinh học kỳ thi THPT quốc gia 2017

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Chẳng có người bạn nào mà mọi mặt đều tốt.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

80s toys - Atari. I still have