Teya Salat

Tham khảo Đáp án đề KSCL đầu năm toán lớp 12 trường THPT Hàn Thuyên

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Anh muốn nằm dưới chân em và chết trong tay em.
I should like to lie at your feet and die in your arms.
Voltaire
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên