pacman, rainbows, and roller s

Tham khảo Đáp án đề KSCL đầu năm toán lớp 12 trường THPT Hàn Thuyên

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Không dễ để tìm hạnh phúc trong bản thân mình, và không thể tìm thấy nó ở đâu khác.
It is not easy to find happiness in ourselves, and it is not possible to find it elsewhere.
Agnes Repplier
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên