XtGem Forum catalog

Tham khảo Đáp án đề KSCL đầu năm toán lớp 12 trường THPT Hàn Thuyên

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tự do phục tùng luật lệ mà một người tự thiết lập cho chính mình.
Liberty is obedience to the law which one has laid down for oneself.
Jean Jacques Rousseau
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên