Polly po-cket

Hướng dẫn giải đề minh họa môn Lịch sử

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Thà có một con chim trong tay còn hơn mười con ở trên cây.
Ngạn ngữ Ả rập
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên