The Soda Pop

Tham khảo 2 đề kiểm tra số học lớp 6 – THCS Văn Tự 2016

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Đừng để tình yêu sai lầm đánh lừa bạn, nhưng đừng để tình yêu thực sự đi qua mình.
Don't let false love fool you, but don't let real love pass you by.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên