Snack's 1967

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm văn 12 tháng 10 THPT Thừa Lưu Đề số 1

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Sự thật bao giờ cũng đơn giản.
Ngạn ngữ Hy Lạp
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên