Ring ring

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm văn 12 tháng 10 THPT Thừa Lưu Đề số 1

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Người thắng cuộc bền bỉ lập trình những điểm cộng; kẻ thua cuộc ủ rũ khuếch đại những điểm trừ.
The winner persistently programs his pluses; the loser mournfully magnifies his minuses.
William Arthur Ward
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên