Hướng dẫn giải đề minh họa môn Sinh học

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Người ta mất nhiều thời gian để học được sự khác biệt giữa người có tài và thiên tài, đặc biệt là những người đàn ông và phụ nữ trẻ nhiều tham vọng.
It takes people a long time to learn the difference between talent and genius, especially ambitious young men and women.
Louisa May Alcott
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Old school Swatch Watches