Pair of Vintage Old School Fru

Chương IV: Hàm số y = ax^2 (a ≠ 0) – Hướng dẫn giải bài tập 1,2,3 SGK toán lớp 9 tập 2 trang 30,31

Hướng dẫn giải bài tập Hàm số y = ax^2 (a ≠ 0) – SGK toán 9 cơ bản (bài 1,2,3 SGK toán lớp 9 tập 2 trang 30,31)


Bài 1. (Hướng dẫn giải trang 30 SGK Đại số 9 tập 2)


Diện tích S của hình tròn được tính bởi công thức S = πR2, trong đó R là bán kính của hình tròn.

a) Dùng máy tính bỏ túi, tính các gải trị của S rồi điền vào các ô trống trong bảng sau (π ≈ 3,14, làm tròn kết quả đếnc chữ số thập phân thứ hai)., , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Dù trong bất kỳ tình huống nào cũng không nên nói xấu người khác. Nếu bắt buộc phải nói thì hãy nói vài lời tốt đẹp. Nếu cần chỉ trích thì nên nhớ chỉ những người quan trọng với mình mới xứng đáng với những nhận xét chân thật ấy.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên