Insane

Chương IV: Hàm số y = ax^2 (a ≠ 0) – Hướng dẫn giải bài tập 1,2,3 SGK toán lớp 9 tập 2 trang 30,31

Hướng dẫn giải bài tập Hàm số y = ax^2 (a ≠ 0) – SGK toán 9 cơ bản (bài 1,2,3 SGK toán lớp 9 tập 2 trang 30,31)


Bài 1. (Hướng dẫn giải trang 30 SGK Đại số 9 tập 2)


Diện tích S của hình tròn được tính bởi công thức S = πR2, trong đó R là bán kính của hình tròn.

a) Dùng máy tính bỏ túi, tính các gải trị của S rồi điền vào các ô trống trong bảng sau (π ≈ 3,14, làm tròn kết quả đếnc chữ số thập phân thứ hai)., , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Cách giữ bạn tốt nhất là không phản bội bạn.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên