Ring ring

Unit 16: The Wonders of the World (Các Kỳ Quan Thế Giới)

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập tiếng anh lớp 11 Unit 16 The Wonders of the World (Các Kỳ Quan Thế Giới). Bài này chúng ta sẽ tìm hiểu các địa danh du lịch nổi tiếng trên thế giới, nhưng trước tiên chúng ta xem lại ngữ pháp trước đã nhé các bạn.

UNIT 16: THE WONDERS OF THE WORLD

CÁC KỲ QUAN THẾ GIỚI

 

THAM KHẢO ĐÁP ÁN CÁC PHẦN SAU: 

 Reading Unit 16 Lớp 11 Trang 178

 Speaking Unit 16 Lớp 11 Trang 181

 Listening Unit 16 Lớp 11 Trang 182

 Writing Unit 16 Lớp 11 Trang 184

 Language Focus Unit 16 Lớp 11 Trang 185

 , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Buổi sáng nghe được đạo lý, buổi chiều dẫu chết cũng được rồi.
Khổng Tử
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên