80s toys - Atari. I still have

Chương III: Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số – Hướng dẫn giải bài tập 24,25, 26,27 SGK toán lớp 9 tập 2 trang 20

Hướng dẫn giải bài tập Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số – SGK toán 9 cơ bản (bài 24,25, 26,27 SGK toán lớp 9 tập 2 trang 20)


Bài 24. (Hướng dẫn giải trang 20 SGK Đại số 9 tập 2)


Giải hệ các phương trình:Chương III: Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số – Hướng dẫn giải bài tập 24,25, 26,27 SGK toán lớp 9 tập 2 trang 20

Hướng dẫn giải:


a) Đặt x + y = u, x – y = v, ta có hệ phương trình (ẩn u, v):


Chương III: Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số – Hướng dẫn giải bài tập 24,25, 26,27 SGK toán lớp 9 tập 2 trang 20nên

Chương III: Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số – Hướng dẫn giải bài tập 24,25, 26,27 SGK toán lớp 9 tập 2 trang 20

Suy ra hệ đã cho tương đương với:

Chương III: Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số – Hướng dẫn giải bài tập 24,25, 26,27 SGK toán lớp 9 tập 2 trang 20

b) Thu gọn vế trái của hai phương trình:Chương III: Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số – Hướng dẫn giải bài tập 24,25, 26,27 SGK toán lớp 9 tập 2 trang 20


Bài 25. (Hướng dẫn giải trang 20 SGK Đại số 9 tập 2)


Một đa thức bằng đa thức 0 khi và chỉ khi tất cả các hệ số của nó bằng 0. Hãy tìm các giá trị của m và n để đa thức sau (với biến số x) bằng đa thức 0:


P(x) = (3m – 5n + 1)x + (4m – n -10).


Hướng dẫn giải:


Ta có P(x) = (3m – 5n + 1)x + (4m – n -10), , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Càng lên cao, chân trời càng xa, tầm mắt càng rộng.
Khổng Tử
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên