XtGem Forum catalog

Chương III: Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số – Hướng dẫn giải bài tập 24,25, 26,27 SGK toán lớp 9 tập 2 trang 20

Hướng dẫn giải bài tập Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số – SGK toán 9 cơ bản (bài 24,25, 26,27 SGK toán lớp 9 tập 2 trang 20)


Bài 24. (Hướng dẫn giải trang 20 SGK Đại số 9 tập 2)


Giải hệ các phương trình:Chương III: Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số – Hướng dẫn giải bài tập 24,25, 26,27 SGK toán lớp 9 tập 2 trang 20

Hướng dẫn giải:


a) Đặt x + y = u, x – y = v, ta có hệ phương trình (ẩn u, v):


Chương III: Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số – Hướng dẫn giải bài tập 24,25, 26,27 SGK toán lớp 9 tập 2 trang 20nên

Chương III: Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số – Hướng dẫn giải bài tập 24,25, 26,27 SGK toán lớp 9 tập 2 trang 20

Suy ra hệ đã cho tương đương với:

Chương III: Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số – Hướng dẫn giải bài tập 24,25, 26,27 SGK toán lớp 9 tập 2 trang 20

b) Thu gọn vế trái của hai phương trình:Chương III: Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số – Hướng dẫn giải bài tập 24,25, 26,27 SGK toán lớp 9 tập 2 trang 20


Bài 25. (Hướng dẫn giải trang 20 SGK Đại số 9 tập 2)


Một đa thức bằng đa thức 0 khi và chỉ khi tất cả các hệ số của nó bằng 0. Hãy tìm các giá trị của m và n để đa thức sau (với biến số x) bằng đa thức 0:


P(x) = (3m – 5n + 1)x + (4m – n -10).


Hướng dẫn giải:


Ta có P(x) = (3m – 5n + 1)x + (4m – n -10), , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Nói đơn giản, Hỗn loạn là luật của tự nhiên. Trật tự là giấc mơ của con người.
In plain words, Chaos was the law of nature Order was the dream of man.
Henry Brooks Adams
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên