80s toys - Atari. I still have

Nghị luận về một vấn đề văn học – Ngữ văn 12

Soạn bài: Nghị luận về một ý kiến bàn về văn học

Hướng dẫn luyện tập:

Đề 1: Nhà nghiên cứu Đặng Thai Mai cho rằng “Nhìn chung văn học Việt Nam phong phú, đa dạng; nhưng nếu cần xác định một chủ lưu, một dòng chính quán thông kim cổ, thì đó là văn học yêu nước”.

Hãy trình bày suy nghĩ của anh (chị) đối với ý kiến trên.

1: Tìm hiểu đề

-Vấn đề nghị luận là một ý kiến bàn về văn học: văn học yêu nước là chủ lưu trong sự đa dạng, phong phú của văn học Việt Nam.

-Kết hợp các thao tác giải thích, chứng minh nhằm khẳng định vấn đề.

-Lấy dẫn chứng văn học Việt Nam để minh họa.

2: Lập dàn ý

a-Mở bài: Giới thiệu ý kiến của nhà nghiên cứu Đặng Thai Mai, dẫn tới vấn đề cần nghị luận “Văn học yêu nước là chủ lưu”., , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Đàn ông khi say sẽ nghĩ đến người phụ nữ mà anh ta yêu nhất. Đàn bà khi say sẽ nghĩ đến người đàn ông mà cô ta hận nhất.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên