XtGem Forum catalog

Nghị luận về một vấn đề văn học – Ngữ văn 12

Soạn bài: Nghị luận về một ý kiến bàn về văn học

Hướng dẫn luyện tập:

Đề 1: Nhà nghiên cứu Đặng Thai Mai cho rằng “Nhìn chung văn học Việt Nam phong phú, đa dạng; nhưng nếu cần xác định một chủ lưu, một dòng chính quán thông kim cổ, thì đó là văn học yêu nước”.

Hãy trình bày suy nghĩ của anh (chị) đối với ý kiến trên.

1: Tìm hiểu đề

-Vấn đề nghị luận là một ý kiến bàn về văn học: văn học yêu nước là chủ lưu trong sự đa dạng, phong phú của văn học Việt Nam.

-Kết hợp các thao tác giải thích, chứng minh nhằm khẳng định vấn đề.

-Lấy dẫn chứng văn học Việt Nam để minh họa.

2: Lập dàn ý

a-Mở bài: Giới thiệu ý kiến của nhà nghiên cứu Đặng Thai Mai, dẫn tới vấn đề cần nghị luận “Văn học yêu nước là chủ lưu”., , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Bất cứ khi nào bạn thấy mình đứng về phía đám đông, đã đến lúc để dừng bước và tự ngẫm lại mình.
Whenever you find yourself on the side of the majority, it is time to pause and reflect.
Mark Twain
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên