Bài 41: Địa lí tỉnh (thành phố)

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập địa lí 9 bài 41 địa lí tỉnh (thành phố) trong SGK. Ý nghĩa của khoáng sản đối với sự phát triển các ngành kinh tế. Kết luận: Nhận xét chung về đặc điểm tự nhiên và ý nghĩa của hoàn cảnh tự nhiên tới đời sống, kinhh tế - xã hội.

ĐỊA LÍ 9 BÀI 41: GIẢI BÀI TẬP ĐỊA LÍ TỈNH (THÀNH PHỐ)

 

I. MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT ĐƯỢC

- Nhận biết vị trí địa lí và ý nghĩa của nó đối với phát triển kinh tế - xã hội

- Nêu được giới hạn, diện tích của tỉnh (thành phố); các đơn vị hành chính và trung tâm kinh tế chính trị cúa tỉnh (thành phố).

- Trình bày được đặc điểm cua địa hình, khí hậu, thuỷ văn, đất, thực vật, khoáng sản của tính (thành phố).

- Đánh giá được những thuận lợi và khó khăn của tự nhiên đối với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh (thành phố).

- Xác định trên bán đồ vị trí địa lí của tỉnh (thành phố).

- Phân tích số liệu, biểu đồ, bản đồ để biết đặc điểm tự nhiên của tinh (thành phố).

 , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Ở nơi nào đó có người sẽ mơ về nụ cười của bạn và nhận thấy vì bạn cuộc sống mới có ý nghĩa, và vì vậy khi bạn thấy cô đơn hãy nhớ rằng đấy là sự thật, có người ở nơi nào đó đang nghĩ về bạn.
Somewhere there is someone that dreams of your smile, and finds in your presence that life is worthwhile, so when you are lonely remember it’s true, someone somewhere is thinking of you.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Old school Easter eggs.