XtGem Forum catalog

Bài 41: Địa lí tỉnh (thành phố)

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập địa lí 9 bài 41 địa lí tỉnh (thành phố) trong SGK. Ý nghĩa của khoáng sản đối với sự phát triển các ngành kinh tế. Kết luận: Nhận xét chung về đặc điểm tự nhiên và ý nghĩa của hoàn cảnh tự nhiên tới đời sống, kinhh tế - xã hội.

ĐỊA LÍ 9 BÀI 41: GIẢI BÀI TẬP ĐỊA LÍ TỈNH (THÀNH PHỐ)

 

I. MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT ĐƯỢC

- Nhận biết vị trí địa lí và ý nghĩa của nó đối với phát triển kinh tế - xã hội

- Nêu được giới hạn, diện tích của tỉnh (thành phố); các đơn vị hành chính và trung tâm kinh tế chính trị cúa tỉnh (thành phố).

- Trình bày được đặc điểm cua địa hình, khí hậu, thuỷ văn, đất, thực vật, khoáng sản của tính (thành phố).

- Đánh giá được những thuận lợi và khó khăn của tự nhiên đối với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh (thành phố).

- Xác định trên bán đồ vị trí địa lí của tỉnh (thành phố).

- Phân tích số liệu, biểu đồ, bản đồ để biết đặc điểm tự nhiên của tinh (thành phố).

 , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Một lời giả dối được nói mãi sẽ trở thành sự thật.
Vladimir Ilyich Lenin
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên