80s toys - Atari. I still have

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 46 - Sinh Học 10

HocTap321 Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 46 - Sinh Học 10
Chương  2. Riboxom, bộ máy Gôngi  – Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4 trang  46 SGK Sinh học lớp 10


******

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)


Nêu cấu trúc và chức năng của khung xương tế bào.


Hướng dẫn giải


Cấu trúc khung xương tế bào: Khung xương tế bào được tạo thành từ các vi ông, vi sợi và vi trung gian. Sợi trung gian là các sợi prôtêin đặc và cũng được cấu tạo từ các đơn phân.


Chức năng: Khung xương tế bào có chức năng như một giá đỡ cơ học cho tế bào và nó tạo cho tế bào động vật có được hình dạng nhất định. Ngoài ra, khung xương tế bào cũng là nơi neo đậu của các bào quan và còn giúp tế bào di chuyển.


Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)


Mô tả cấu trúc và chức năng của màng sinh chất.


Hướng dẫn giải, , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Không phải điều gì cũng có tên. Có những điều dẫn chúng ta vào vương quốc vượt ra khỏi ngôn từ.
Not everything has a name. Some things lead us into a realm beyond words.
Aleksandr Solzhenitsyn
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên