pacman, rainbows, and roller s

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 46 - Sinh Học 10

HocTap321 Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 46 - Sinh Học 10
Chương  2. Riboxom, bộ máy Gôngi  – Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4 trang  46 SGK Sinh học lớp 10


******

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)


Nêu cấu trúc và chức năng của khung xương tế bào.


Hướng dẫn giải


Cấu trúc khung xương tế bào: Khung xương tế bào được tạo thành từ các vi ông, vi sợi và vi trung gian. Sợi trung gian là các sợi prôtêin đặc và cũng được cấu tạo từ các đơn phân.


Chức năng: Khung xương tế bào có chức năng như một giá đỡ cơ học cho tế bào và nó tạo cho tế bào động vật có được hình dạng nhất định. Ngoài ra, khung xương tế bào cũng là nơi neo đậu của các bào quan và còn giúp tế bào di chuyển.


Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)


Mô tả cấu trúc và chức năng của màng sinh chất.


Hướng dẫn giải, , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Khi một người không cho rằng sự tồn tại của mình là hiển nhiên mà thấy nó là điều bí ẩn vô cùng, tư tưởng bắt đầu.
As soon as man does not take his existence for granted, but beholds it as something unfathomably mysterious, thought begins.
Albert Schweitzer
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên