Old school Easter eggs.

Bài 60: Bảo vệ đa dạng các hệ sinh thái
Chương IV : Bảo vệ môi trường – Bảo vệ đa dạng các hệ sinh thái – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 9 trang 183


1.Hãy nêu các kiểu hệ sinh thái chủ yếu trèn Trái Đất, lấy ví dụ.

Các kiểu hệ sinh thái chủ yếu trên Trái Đât:  • Hệ sinh thái trên cạn, gồm


+ Các hệ sinh thái rừng (rừng mưa nhiệt đới, rừng lá rộng rụng lá theo mùa, rừng ôn dới, rừng lá kim..)


+ Các hệ sinh thái thảo nguyên.


+ Các hệ sinh thái hoang mạc.


+ Các hệ sinh thái nông nghiệp vùng đồng bằng.


+ Hệ sinh thái núi đá vôiế


– Hệ sinh thái nước mặn gồm:


+ Hệ sinh thái vùng biển khơi., , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Người nắm quyền hành phải biết nhìn xa, trông rộng, lòng dạ ngay thẳng, điều độ khoan dung, biết thương dân, biết nắm thời cơ để khi cần thì thu hút được dân vào việc lớn.
Khổng Tử
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên