XtGem Forum catalog

Bài 60: Bảo vệ đa dạng các hệ sinh thái
Chương IV : Bảo vệ môi trường – Bảo vệ đa dạng các hệ sinh thái – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 9 trang 183


1.Hãy nêu các kiểu hệ sinh thái chủ yếu trèn Trái Đất, lấy ví dụ.

Các kiểu hệ sinh thái chủ yếu trên Trái Đât:  • Hệ sinh thái trên cạn, gồm


+ Các hệ sinh thái rừng (rừng mưa nhiệt đới, rừng lá rộng rụng lá theo mùa, rừng ôn dới, rừng lá kim..)


+ Các hệ sinh thái thảo nguyên.


+ Các hệ sinh thái hoang mạc.


+ Các hệ sinh thái nông nghiệp vùng đồng bằng.


+ Hệ sinh thái núi đá vôiế


– Hệ sinh thái nước mặn gồm:


+ Hệ sinh thái vùng biển khơi., , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Lợi: chớ hưởng một mình. Mưu: đừng cho ai biết.
Ngạn ngữ Trung Quốc
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên