Bài 60: Bảo vệ đa dạng các hệ sinh thái
Chương IV : Bảo vệ môi trường – Bảo vệ đa dạng các hệ sinh thái – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 9 trang 183


1.Hãy nêu các kiểu hệ sinh thái chủ yếu trèn Trái Đất, lấy ví dụ.

Các kiểu hệ sinh thái chủ yếu trên Trái Đât:  • Hệ sinh thái trên cạn, gồm


+ Các hệ sinh thái rừng (rừng mưa nhiệt đới, rừng lá rộng rụng lá theo mùa, rừng ôn dới, rừng lá kim..)


+ Các hệ sinh thái thảo nguyên.


+ Các hệ sinh thái hoang mạc.


+ Các hệ sinh thái nông nghiệp vùng đồng bằng.


+ Hệ sinh thái núi đá vôiế


– Hệ sinh thái nước mặn gồm:


+ Hệ sinh thái vùng biển khơi., , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Cách tốt nhất để làm bạn vui lên là làm người khác vui lên.
The best way to cheer yourself up is to try to cheer somebody else up.
Mark Twain
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Polly po-cket