XtGem Forum catalog

Chương IX : Thần kinh và giác quan – Tiết 10 : Hoạt động thần kinh cấp cao ở người – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 8, Trang 171
Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 8, Trang 171


Câu 1 : Ý nghĩa của sự thành lập và ức chế các phản xạ có điều kiện trong đời sống con người ?

Hướng dẫn giải


Sự hình thành và ức chế các-phản xạ có điều kiện ở người là hai quá trình thuận nghịch quan hộ mật thiết với nhau, là cơ sở để hình thành thói quen, tập quán, nếp sống có văn hóa.


Câu 2. Tiếng nói và chữ viết có vai trò gì trong đời sống con người ?


Hướng dẫn giải


Tiếng nói và chữ viết là kết quả của sự khái quát hóa và trừu tượng hóa các sự vật và hiện tượng cụ thể, thuộc hệ thống tín hiệu thứ 2. Tiếng nói và chữ viết là phương tiện giao tiếp, trao đổi, truyền đạt kinh nghiệm cho nhau và cho các thế hệ sau.


Xem thêm tại: http://dehoctot.vn/chuong-ix-than-kinh-va-giac-quan-tiet-11-ve-sinh-he-than-kinh-huong-dan-giai-bai-tap-sgk-sinh-hoc-8-trang-174-14527.html
, , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Viên đá nhỏ lật đổ cả cỗ xe lớn.
Ngạn ngữ Đức
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên