Bài 13: Di truyền liên kết
Chương II: Nhiễm sắc thể – Di truyền liên kết – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 9 trang 43


Bài 1. Thế nào là di truyền liên kết ? Hiện tượng này đã bổ sung cho quy luật phân li độc lập của Menđen như thế nào ?

–       Di truyền liên kết là trường hợp một nhóm tính trạng được quy định bởi các gen trên 1 NST, cùng phân li trong quá trình phân bào và cùng được tổ hợp qua quá trình thụ tinh.


–       Hiện tượng này bổ sung cho định luật phân li độc lập của Menđen là sự hạn chế xuất hiện biến dị tổ hợp hay không tạo ra biến dị tổ hợp, nhờ đó người ta luôn có thể chọn những tính trạng tốt luôn được di tuyền kèm với nhau.


 


Bài 2. Hãy giải thích thí nghiệm của Moocgan về sự di truyền liên kết dựa trên cơ sở tế  bào học.


Ở  ruồi giấm, gen B quy định thân xám.


Ở ruồi giấm, gen b quy định thân đen.


Ở ruồi giấm, gen V quy định cánh dài.


Ở ruồi giấm, gen V quy định cánh cụt., , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Không phải mức độ giàu có tạo nên hạnh phúc mà đó là sự gần gũi của trái tim với trái tim và cách chúng ta nhìn thế giới. Cả hai thái độ này đều nằm trong tầm tay ta... một người hạnh phúc chừng nào anh ta còn chọn để mình hạnh phúc, và không ai ngăn cản anh ta được.
It is not the level of prosperity that makes for happiness but the kinship of heart to heart and the way we look at the world. Both attitudes are within our power... a man is happy so long as he chooses to be happy, and no one can stop him.
Aleksandr Solzhenitsyn
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Old school Easter eggs.