XtGem Forum catalog

Bài 13: Di truyền liên kết
Chương II: Nhiễm sắc thể – Di truyền liên kết – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 9 trang 43


Bài 1. Thế nào là di truyền liên kết ? Hiện tượng này đã bổ sung cho quy luật phân li độc lập của Menđen như thế nào ?

–       Di truyền liên kết là trường hợp một nhóm tính trạng được quy định bởi các gen trên 1 NST, cùng phân li trong quá trình phân bào và cùng được tổ hợp qua quá trình thụ tinh.


–       Hiện tượng này bổ sung cho định luật phân li độc lập của Menđen là sự hạn chế xuất hiện biến dị tổ hợp hay không tạo ra biến dị tổ hợp, nhờ đó người ta luôn có thể chọn những tính trạng tốt luôn được di tuyền kèm với nhau.


 


Bài 2. Hãy giải thích thí nghiệm của Moocgan về sự di truyền liên kết dựa trên cơ sở tế  bào học.


Ở  ruồi giấm, gen B quy định thân xám.


Ở ruồi giấm, gen b quy định thân đen.


Ở ruồi giấm, gen V quy định cánh dài.


Ở ruồi giấm, gen V quy định cánh cụt., , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tôi chẳng hứng thú với tuổi tác. Người nào nói cho tôi biết tuổi của họ, kẻ đó thật ngớ ngẩn. Tuổi của bạn là do bạn tự cảm nhận.
I'm not interested in age. People who tell me their age are silly. You're as old as you feel.
Henri Frederic Amiel
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên