pacman, rainbows, and roller s

Thực hành phân tích và so sánh tháp dân số năm 1989 và 1999

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập địa lý 9 bài 5 Thực hành phân tích và so sánh tháp dân số năm 1989 và 1999 trang 18 SGK. Nhóm tuổi 0-14 giảm mạnh từ 39% xuống 33,5% (giảm 5,5%), nhờ những tiến bộ về y tế, vệ sinh. Đặc biệt, nhận thức về kế hoạch hoá gia đình của người dân được nâng cao.

BÀI 5: GIẢI BÀI TẬP THỰC HÀNH

PHÂN TÍCH VÀ SO SÁNH THÁP DÂN số NĂM 1989 VÀ 1999

 

I. MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT ĐƯỢC

- Hiểu được sự thay đổi và xu hướng thay đổi cơ cấu dân số theo tuổi ở nước ta.

- Hiểu được mối quan hệ giữa gia tăng dân số vói cơ cấu dân số theo độ tuổi, giữa dân số và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

- Phân tích và so sánh Tháp dân số. 

 

II GỢI Ý NỘI DUNG THực HÀNH

1. Phân tích và so sánh hai Tháp dân số năm 1989 và năm 1999, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Trái tim đang yêu là sự thông thái chân thực nhất.
A loving heart is the truest wisdom.
Charles Dickens
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên