Lamborghini Huracán LP 610-4 t

CHƯƠNG 5: DẪN XUẤT CỦA HIDROCACBON – POLIME.MỐI LIÊN HỆ GIỮA ETILEN, RƯỢU ETYLIC VÀ AXIT AXETIC. Hướng dẫn giải bài tập số 3 trang 144 SGK Hóa lớp 9 cơ bản
CHƯƠNG 5: DẪN XUẤT CỦA HIDROCACBON – POLIME.MỐI LIÊN HỆ GIỮA ETILEN, RƯỢU ETYLIC VÀ AXIT AXETIC.

Hướng dẫn giải bài tập số 3 trang 144 SGK Hóa lớp 9 cơ bản


Tóm tắt lý thuyết : Mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic

Sơ đồ liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic.CHƯƠNG 5: DẪN XUẤT CỦA HIDROCACBON – POLIME.MỐI LIÊN HỆ GIỮA ETILEN, RƯỢU ETYLIC VÀ AXIT AXETIC. Hướng dẫn giải bài tập số 3 trang 144 SGK Hóa lớp 9 cơ bản


Phương trình phản ứng minh họa :


CHƯƠNG 5: DẪN XUẤT CỦA HIDROCACBON – POLIME.MỐI LIÊN HỆ GIỮA ETILEN, RƯỢU ETYLIC VÀ AXIT AXETIC. Hướng dẫn giải bài tập số 3 trang 144 SGK Hóa lớp 9 cơ bản


Bài 3.(Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)


Đề bài :


Có ba chất hữu cơ có công thức phân tử là C2H4, C2H4O2, C2H6O được kí hiệu ngẫu nhiên là A, B, C biết :


– Chất A và C tác dụng được với natri.


– Chất B ít tan trong nước., , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Hạnh phúc của xã hội là kết thúc của sự cai trị.
The happiness of society is the end of government.
John Adams
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên