Disneyland 1972 Love the old s

Chương 6. Khúc xạ ánh sáng – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 trang 167 SGK Vật Lý lớp 11
Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 trang  167  SGK Vật Lý lớp 11


ĐỀ BÀI

Câu 1: Thế nào là hiện tượng khúc xạ ánh sáng? Phát biểu định luật khúc xạ ánh sáng?


Câu 2: Chiết suất tỉ đối n21 của môi trường  (2) đối với môi trường (1) là gì ?


Câu 3: Chiết suất tuyệt đối n của một môi trường là gì ? Viết hệ thức liên hệ giữa chiết suất tỉ đối và chiết suất tuyệt đối.


Câu 4: Thế nào là tính thuận nghịch của sự truyền ánh sáng?


Chương 6. Khúc xạ ánh sáng – Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 trang  167  SGK Vật Lý lớp 11Chiết suất của không khí đối với nước là bao nhiêu?


Câu 5: Một tia sáng truyền đến mặt thoáng của nước. Tia này cho một tia phản xạ ở mặt thoáng và một tia khúc xạ.


Người vẽ các tia sáng này quên ghi lại chiều truyền trong hình 26.7. Tia nào dưới đây là tia tới?


Chương 6. Khúc xạ ánh sáng – Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 trang  167  SGK Vật Lý lớp 11, , , , , , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tôi biết chắc chắn rằng chừng nào bạn còn thở thì chừng ấy cuộc sống của bạn vẫn còn hy vọng.
Nick Vujicic
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên