80s toys - Atari. I still have

Sự điều hòa và phối hợp hoạt động của các tuyến nội tiết

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập sinh học 8 bài 59 sự điều hòa và phối hợp hoạt động của các tuyến nội tiết câu 1, 2 trang 186 SGK.

BÀI 59: GIẢI BÀI TẬP SỰ ĐIỀU HÒA VÀ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TUYẾN NỘI TIẾT

 

I. GIẢI ĐÁP CÁC LỆNH

1. Lệnh mục I

Hãy kể tên các tuyến nội tiết chịu ảnh hưởng của các hoocmôn tiết ra từ tuyến yên, tuyến giáp và tuyến trên thận?

Trả lời:

Các tuyến nội tiết không chỉ chịu sự điều khiển của các hoocmôn tuyến yên mà ngược lại, hoạt động của tuyến yên đã được tăng cường hay kìm hãm cũng bị sự chi phối của hoocmôn do các tuyến này tiết ra. Đó là cơ chế tự điều hoà của các tuyến nội tiết nhờ các thông tin ngược.

2. Lệnh mục II

Lượng đường trong máu giữ được tương đối ổn định do đâu?

Trả lời:, ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Suối nguồn của cái đẹp là trái tim, và mỗi ý nghĩ rộng lượng lại thắp sáng lên những bức tường trong căn phòng đó.
The fountain of beauty is the heart, and every generous thought illustrates the walls of your chamber.
Francis Quarles
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên