CHƯƠNG 1: CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ.PHÂN BÓN HÓA HỌC. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 3 trang 39 SGK Hóa lớp 9 cơ bản
CHƯƠNG 1: CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ.PHÂN BÓN HÓA HỌC.

Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 3 trang 39 SGK Hóa lớp 9 cơ bản


Tóm tắt lý thuyết :

I. Phân bón hóa học là gì?


Phân bón hóa học là những hợp chất hóa học chứa các nguyên tố dinh dưỡng, được bón cho cây nhằm nâng cao năng suất cây trồng.


Các nguyên tố dinh dưỡng cần cho cây trồng như: N, K, P, Ca, Mg, B, Cu, Zn,…


II. Những phân bón hóa học thường dùng


1. Phân bón dạng đơn (chứa một nguyên tố dinh dưỡng)


a) Phân đạm (chứa N):


– Ure CO(NH2)2 , tan trong nước, chứa 46% nitơ.


– Amoni nitrat NH4NO3, tan trong nước, chứa 35% nitơ., , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Hãy sống thật tốt đẹp theo cách bạn muốn, dù người khác có thể cho rằng nó viển vông và những điều tốt đẹp sẽ đến với bạn.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

XtGem Forum catalog