Polly po-cket

CHƯƠNG 1: CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ.PHÂN BÓN HÓA HỌC. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 3 trang 39 SGK Hóa lớp 9 cơ bản




CHƯƠNG 1: CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ.PHÂN BÓN HÓA HỌC.

Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 3 trang 39 SGK Hóa lớp 9 cơ bản


Tóm tắt lý thuyết :









I. Phân bón hóa học là gì?


Phân bón hóa học là những hợp chất hóa học chứa các nguyên tố dinh dưỡng, được bón cho cây nhằm nâng cao năng suất cây trồng.


Các nguyên tố dinh dưỡng cần cho cây trồng như: N, K, P, Ca, Mg, B, Cu, Zn,…


II. Những phân bón hóa học thường dùng


1. Phân bón dạng đơn (chứa một nguyên tố dinh dưỡng)


a) Phân đạm (chứa N):


– Ure CO(NH2)2 , tan trong nước, chứa 46% nitơ.


– Amoni nitrat NH4NO3, tan trong nước, chứa 35% nitơ.



, , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Khi bạn nhận ra rằng mình muốn chia sẻ quãng đời còn lại với một ai đó, bạn sẽ mong điều đó sớm bắt đầu.
When you realize you want to spend the rest of your life with somebody, you want the rest of our life to start as soon as possible.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên