Ring ring

CHƯƠNG 5: DẪN XUẤT CỦA HIDROCACBON – POLIME.PROTEIN. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 3, 4 trang 160 SGK Hóa lớp 9 cơ bản
CHƯƠNG 5: DẪN XUẤT CỦA HIDROCACBON – POLIME.PROTEIN.

Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 3, 4 trang 160 SGK Hóa lớp 9 cơ bản


Tóm tắt lý thuyết : Protein

I. Trạng thái tự nhiên và thành phần cấu tạo


– Protein có trong cơ thể người, động vật và thực vật như lòng trắng trứng, sữa, hạt, tóc, sừng…


– Thành phần nguyên tố chủ yếu của protein là C, H, O, N và một lượng nhỏ S, P, kim loại. Khi thủy phân protein thu được hỗn hợp các amino axit H2N – R – COOH


II. Tính chất


1. Phản ứng thủy phânCHƯƠNG 5: DẪN XUẤT CỦA HIDROCACBON – POLIME.PROTEIN. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 3, 4 trang 160 SGK Hóa lớp 9 cơ bản


2. Sự phân hủy bởi nhiệt


Khi đun nóng mạnh hoặc đốt cháy, protein bị phân hủy tạo thành những chất bay hơi và có mùi khét (giống như tóc, thịt cháy).


Sự đông tụ: Khi đun nóng hoặc cho thêm hóa chất (rượu etylic, axit…) xảy ra sự kết tủa hay đông tụ protein, thí dụ đun nóng lòng trắng trứng., , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tôi không cảm thấy cần biết chính xác tôi là ai. Điều thú vị chính trong cuộc sống và trong công việc là trở thành con người khác với khởi điểm của ta.
I don't feel that it is necessary to know exactly what I am. The main interest in life and work is to become someone else that you were not in the beginning.
Michel Foucault
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên