pacman, rainbows, and roller s

Bài 29 – Tiết 2 : Soạn bài Luyện tập lựa chọn trật tự từ trong câu – Hướng dẫn làm bài tập SGK Ngữ văn Lớp 8, Tập 2

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Người giàu chờ những tai họa, người nghèo chờ những niềm vui.
Ngạn ngữ Nga
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên