80s toys - Atari. I still have

Bài 29 – Tiết 2 : Soạn bài Luyện tập lựa chọn trật tự từ trong câu – Hướng dẫn làm bài tập SGK Ngữ văn Lớp 8, Tập 2

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Đời quá ngắn nên chẳng tội gì phí thì giờ để suy tư về ý nghĩa của nó.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên