Ring ring

Đề thi giữa học kì 1 lớp 8 môn Anh có đáp án Phòng GD&ĐT Bình Giang

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Để có bạn bè, đầu tiên bạn phải làm một người bạn đã.
In order to have friends, you must first be one.
Elbert Hubbard
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên