CHƯƠNG 4: HIDROCACBON – NHIÊN LIỆU.DẦU MỎ VÀ KHÍ THIÊN NHIÊN. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 3, 4 trang 129 SGK Hóa lớp 9 cơ bản
CHƯƠNG 4: HIDROCACBON – NHIÊN LIỆU.DẦU MỎ VÀ KHÍ THIÊN NHIÊN.

Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 3, 4 trang 129 SGK Hóa lớp 9 cơ bản


Tóm tắt lý thuyết : Dầu mỏ và khí thiên nhiên

I. DẦU MỎ


1. Tính chất vật lí: Dầu mỏ là chất lòng sánh, màu nâu đen, không tan trong nước và nhẹ hơn nước.


2. Trạng thái tự nhiên và thành phần của dầu mỏ


– Trong tự nhiên, dầu mỏ tập trung thành những vùng lởn, ở sâu trong lòng đất, tạo thành các mỏ dầu.


–  Mỏ dầu thường có ba lớp: Lớp khí ở trên, được gọi là khí mỏ dầu hay khí đồng hành, thành phần chính của khí mỏ dầu là metan; Lớp dầu lỏng là một hỗn hợp phức tạp của nhiều loại hiđrocacbon và những lượng nhỏ các hợp chất khác; Dưới đáy mỏ dầu là một lởp nước mặn.


3. Các sản phẩm chế biến từ dầu mỏ


Khi chưng cất dầu mỏ,các sản phẩm được tách ra ở những nhiệt độ khác nhau như: Khí đốt, xăng, dầu thắp, dầu điezen, dầu mazut, nhựa đường.


II. KHÍ THIÊN NHIÊN, , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Công danh, tiền tài, danh vọng, tất cả đều là hư ảo, chỉ có tình yêu là sự thật.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

The Soda Pop