The Soda Pop

CHƯƠNG 5: DẪN XUẤT CỦA HIDROCACBON – POLIME.AXIT AXETIC. Hướng dẫn giải bài tập số 5, 6, 7, 8 trang 143 SGK Hóa lớp 9 cơ bản
CHƯƠNG 5: DẪN XUẤT CỦA HIDROCACBON – POLIME.AXIT AXETIC.

Hướng dẫn giải bài tập số 5, 6, 7, 8 trang 143 SGK Hóa lớp 9 cơ bản


Tóm tắt lý thuyết : Axit axetic

1. Tính chất vật lí


Axit axetic CH3COOH là chất lỏng, không màu, vị chua, tan vô hạn trong nước. Dung dịch axit axetic nồng độ từ 2 – 5 % dùng làm giấm ăn.


2. Cấu tạo phân tử.


Chính nhóm –COOH (Cacboxyl) làm cho phân tử có tính axit.


3. Tính chất hóa học


Axit axetic là một axit yếu, yêu hơn các axit HCl, H2SO4, HNO3, H2SO3 nhưng mạnh hơn axit cacbonic H2CO3.  Axit axetic cũng có đầy đủ tính chất của một axit.


– Dung dịch axit axetic làm quỳ tím đổi màu thành đỏ.


– Tác dụng với oxit bazơ, bazơ tạo thành muối và nước., , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Trong mọi trường hợp, khẳng định rằng một người phải bị loại bỏ hoàn toàn khỏi xã hội vì anh ta tuyệt đối xấu xa cũng tương đương nói rằng xã hội tuyệt đối tốt đẹp, và thời nay chẳng ai có đầu óc bình thường lại tin vào điều đó.
To assert in any case that a man must be absolutely cut off from society because he is absolutely evil amounts to saying that society is absolutely good, and no
one in his right mind will believe this today.
Albert Camus
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên