Đề thi giữa học kì 1 lớp 6 môn Văn – Nam Trực có đáp án chi tiết 2016

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Quyền lực không phải bằng chứng vững chắc cho sự thật.
Power is not sufficient evidence of truth.
Samuel Johnson
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

XtGem Forum catalog