Polaroid

Đề thi giữa học kì 1 lớp 6 môn Văn – Nam Trực có đáp án chi tiết 2016

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Mọi người đều hấp thụ được hai thứ giáo dục, một thứ là do người khác tạo ra, còn một thứ quan trọng hơn nhiều là do chính mình tự tạo ra cho mình.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên