XtGem Forum catalog

Đề kiểm tra 1 tiết chương 1 hình học lớp 6 có đáp án năm 2016 – THCS Lê Lợi

HocTap321 chia sẻ Đề kiểm tra 1 tiết chương 1 hình học lớp 6 có đáp án năm 2016 – THCS Lê Lợi

Dưới đây là Đáp án và đề kiểm tra 1 tiết chương 1 hình học lớp 6 của trường THCS Lê Lợi năm học 2016 – 2017. Đề gồm 2 phần là trắc nghiệm và tự luận, thầy cô và các em cùng tham khảo:

Trường THCS Lê Lợi

Đề kiểm tra 1 tiết chương 1

Hình học lớp 6

I. TRẮC NGHIỆM: ( 4 điểm )

Câu 1 : Điểm M là trung điểm của đoạn thẳng AB nếu  :

A. M cách đều hai điểm AB B.

B. M nằm giữa hai điểm A và B

C. M nằm giữa hai điểm A và B và M cách đều hai điểm A và B D.   Cả 3 câu trên đều đúng

Câu 2 : Nếu điểm M nằm giữa hai điểm K và L thì :

A. MK + ML = KL

B. MK + KL = ML

C. ML + KL = MK, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Một nửa những lời nói dối họ nói về tôi là không đúng sự thật.
Half the lies they tell about me aren't true.
Yogi Berra
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên