Đề kiểm tra 1 tiết chương 1 hình học lớp 6 có đáp án năm 2016 – THCS Lê Lợi

HocTap321 chia sẻ Đề kiểm tra 1 tiết chương 1 hình học lớp 6 có đáp án năm 2016 – THCS Lê Lợi

Dưới đây là Đáp án và đề kiểm tra 1 tiết chương 1 hình học lớp 6 của trường THCS Lê Lợi năm học 2016 – 2017. Đề gồm 2 phần là trắc nghiệm và tự luận, thầy cô và các em cùng tham khảo:

Trường THCS Lê Lợi

Đề kiểm tra 1 tiết chương 1

Hình học lớp 6

I. TRẮC NGHIỆM: ( 4 điểm )

Câu 1 : Điểm M là trung điểm của đoạn thẳng AB nếu  :

A. M cách đều hai điểm AB B.

B. M nằm giữa hai điểm A và B

C. M nằm giữa hai điểm A và B và M cách đều hai điểm A và B D.   Cả 3 câu trên đều đúng

Câu 2 : Nếu điểm M nằm giữa hai điểm K và L thì :

A. MK + ML = KL

B. MK + KL = ML

C. ML + KL = MK, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Một người không sống được một trăm năm, thế mà anh ta lo lắng khá đủ cho một ngàn năm.
Ngạn ngữ Trung Quốc
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

XtGem Forum catalog