Địa Lí

HocTap321.XtGem.Com cung cấp miễn phí tài liệu học tập lớp 9 môn Địa Lí

Bài 29: Vùng tây nguyên (tiếp theo)

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập địa lí 9 bài 29 vùng tây nguyên (tiếp theo) trang 111 SGK. Sưu tầm theo các nội dung: tự nhiên, các danh

Bài 28: Vùng tây nguyên

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập địa lí 9 bài 28 vùng tây nguyên trang 105 SGK. Ý nghĩa của vị trí địa lí và giới hạn lãnh thổ đối với phá

Bài 27: Thực hành kinh tế biển của bắc trung bộ và duyên hải nam trung bộ

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập địa lí 9 bài 27 thực hành kinh tế biển của bắc trung bộ và duyên hải nam trung bộ trang 99 SGK. Nhận xét

Bài 26: Vùng duyên hải nam trung bộ (tiếp theo)

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập địa lí 9 bài 26 vùng duyên hải nam trung bộ (tiếp theo) trang 99 SGK. Cơ cấu công nghiệp khá đa dạng, gồm

Bài 25: Vùng duyên hải Nam Trung Bộ

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập địa lí 9 bài 25 vùng duyên hải Nam Trung Bộ trang 94 SGK. Thành phố Đà Nẵng và các tỉnh: Quảng Nam, Quảng

Bài 24: Vùng Bắc Trung Bộ (tiếp theo)

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập địa lí 9 bài 24 vùng Bắc Trung Bộ (tiếp theo) trang 89 SGK. Trình bày được tình hình phát triển và phân b

Bài 23: Vùng Bắc Trung Bộ

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập địa lí 9 Bài 23: Vùng bắc trung bộ trang 85 SGK. Bắc Trung Bộ nhỏ hơn cả nước về: mật độ dân số, GDP/ngườ

Thực hành vẽ và phân tích biểu đồ về mối quan hệ giữa dân số, sản lượng lương thực và bình quân lương thực theo đầu người

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập địa lí 9 bài 22 thực hành vẽ và phân tích biểu đồ về mối quan hệ giữa dân số, sản lượng lương thực và bìn

Vùng đồng bằng Sông Hồng (tiếp theo)

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập địa lí 9 bài 21 vùng đồng bằng Sông Hồng (tiếp theo) trang 79 SGK. Công nghiệp chế biến lương thực, thực

Bài 20: Vùng đồng bằng sông Hồng

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập địa lí 9 Bài 20: Vùng đồng bằng sông Hồng trang 75 SGK. Sông Hồng tạo nên đồng bằng châu thổ, có ý nghĩa

Thực hành đọc bản đồ, phân tích và đánh giá ảnh hưởng của tài nguyên khoáng sản đối với phát triển công nghiệp ở trung du và miền núi bắc bộ

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập địa lí 9 bài 19 Thực hành đọc bản đồ, phân tích và đánh giá ảnh hưởng của tài nguyên khoáng sản đối với p

Vùng trung du và miền núi bắc bộ (tiếp theo)

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập địa lý 9 bài 18 Vùng trung du và miền núi bắc bộ (tiếp theo) trang 69 SGK. Vẽ biểu đồ cột. Trục hoành thể hiện các nă

Vùng trung du và miền núi bắc bộ (địa lý 9)

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập địa lý 9 bài 17 Vùng trung du và miền núi bắc bộ trang 65 SGK. Có vùng trung du Bắc Bộ với địa hình đồi bát úp xen kẽ
Ngẫu Nhiên

Polly po-cket