Snack's 1967

Bài 26: Vùng duyên hải nam trung bộ (tiếp theo)

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập địa lí 9 bài 26 vùng duyên hải nam trung bộ (tiếp theo) trang 99 SGK. Cơ cấu công nghiệp khá đa dạng, gồm có: luyện kim, cơ khí, chế biến thực phẩm, chế biến lâm sản, sản xuất hàng tiêu dùng (dệt, may,...), khai thác khoáng sản (cát, titan,...).

BÀI 26: VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ (tiếp theo)

 

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN

D. Tình hình phát triển kinh tế

1. Nông nghiệp

- Thế mạnh: chăn nuôi bò, khai thác và nuôi trồng thuỷ sản (chiếm 27,4% giá trị thuỷ sản của cả nước; xuất khẩu: mực, tôm, cá đông lạnh).

- Quỹ đất nông nghiệp hạn chế. Sản lượng lương thực bình quân đầu người thấp hơn cả nước.

- Nghề làm muôi, chế biến thuỷ sản khá phát triển, nổi tiếng là muối Cà Ná, Sa Huỳnh, nước mắm Nha Trang, Phan Thiết.

- Việc trồng rừng phòng hộ, đồng thời xây dựng hệ thống hồ chứa nước đang đươc chú ý phát triển.

2. Công nghiệp, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Chúng ta đều hơi lập dị và cuộc đời cũng hơi lập dị, và khi chúng ta tìm được người mà sự lập dị tương thích với ta, ta đến với họ và hòa nhập vào sự lập dị chung và gọi đó là tình yêu.
We are all a little weird and life’s a little weird, and when we find someone whose weirdness is compatible with ours, we join up with them and fall in mutual weirdness and call it love.
Dr Seuss
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên