Snack's 1967

Bài 26: Vùng duyên hải nam trung bộ (tiếp theo)

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập địa lí 9 bài 26 vùng duyên hải nam trung bộ (tiếp theo) trang 99 SGK. Cơ cấu công nghiệp khá đa dạng, gồm có: luyện kim, cơ khí, chế biến thực phẩm, chế biến lâm sản, sản xuất hàng tiêu dùng (dệt, may,...), khai thác khoáng sản (cát, titan,...).

BÀI 26: VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ (tiếp theo)

 

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN

D. Tình hình phát triển kinh tế

1. Nông nghiệp

- Thế mạnh: chăn nuôi bò, khai thác và nuôi trồng thuỷ sản (chiếm 27,4% giá trị thuỷ sản của cả nước; xuất khẩu: mực, tôm, cá đông lạnh).

- Quỹ đất nông nghiệp hạn chế. Sản lượng lương thực bình quân đầu người thấp hơn cả nước.

- Nghề làm muôi, chế biến thuỷ sản khá phát triển, nổi tiếng là muối Cà Ná, Sa Huỳnh, nước mắm Nha Trang, Phan Thiết.

- Việc trồng rừng phòng hộ, đồng thời xây dựng hệ thống hồ chứa nước đang đươc chú ý phát triển.

2. Công nghiệp, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tình yêu không phải ở đôi má hồng của người thiếu nữ mà ở trong mắt của kẻ si tình.
Immanuel Kant
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên