XtGem Forum catalog

Tuyển chọn 2 đề kiểm tra học kì 2 lớp 7 môn Anh có đáp án năm 2016

HocTap321 chia sẻ Tuyển chọn 2 đề kiểm tra học kì 2 lớp 7 môn Anh có đáp án năm 2016

Trong bài viết sau, HocTap321.XtGem.Com xin giới thiệu Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 6 năm học 2015 – 2016 có kèm đáp án chi tiết. 

Xem thêm: Đề thi học kì 2 môn Văn lớp 7 của Phòng GD & ĐT Thanh Oai 2016 có đáp án

ĐỀ THI HỌC KỲ 2

NĂM HỌC: 2015 – 2016

MÔN: TIẾNG ANH – LỚP 6

Thời gian làm bài: 45 phút 

Đề 1

I. Chọn phương án đúng.

1. My father sometimes …………… beer.

A. drink     B.   drinks          C.   will drink      D.   is drinking

2. I …………… my teacher next Sunday., , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Đừng làm gì trái với lương tâm, ngay cả khi chính quyền yêu cầu bạn.
Never do anything against conscience even if the state demands it.
Albert Einstein
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên