Teya Salat

Thực hành đọc bản đồ, phân tích và đánh giá ảnh hưởng của tài nguyên khoáng sản đối với phát triển công nghiệp ở trung du và miền núi bắc bộ

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập địa lí 9 bài 19 Thực hành đọc bản đồ, phân tích và đánh giá ảnh hưởng của tài nguyên khoáng sản đối với phát triển công nghiệp ở trung du và miền núi bắc bộ trang 70 SGK.

ĐỊA LÍ 9 BÀI 19: THỰC HÀNH: ĐỌC BẢN ĐỒ, PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA

TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN

CÔNG NGHIỆP Ở TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI BẮC BỘ

 

I. MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT ĐƯỢC

- Phân tích và đánh giá được tiềm năng và ảnh hưởng của tài nguyên khoáng sản đối với sự phát triển công nghiệp ở Trung du và miền núi Bắc Bộ.

- Đọc các bản đồ.

- Vẽ sơ đồ thề hiện mối quan hệ giữa sản xuất và tiêu thụ sản phẩm than.

 

II. GỢI Ý NỘI DUNG THực HÀNH, ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Làm thế nào mà môi họ gặp nhau? Làm thế nào mà chim hót, tuyết tan, hoa hồng nở và bình minh bừng sáng sau những hàng cây ảm đạm trên đỉnh đồi đang run rẩy? Một nụ hôn, và chỉ vậy thôi.
How did it happen that their lips came together? How does it happen that birds sing, that snow melts, that the rose unfolds, that the dawn whitens behind the stark shapes of trees on the quivering summit of the hill? A kiss, and all was said.
Victor Hugo
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên