Lịch Sử 9- Bài 7:CÁC NƯỚC MỸ LA TINH .Sử 9- Bài 7:CÁC NƯỚC MỸ LA TINH .

Lịch Sử 9- Bài 7:CÁC NƯỚC MỸ LA TINH .Lược đồ Mỹ La Tinh sau chiến tranh thế giới thứ haiI. NHỮNG NÉT CHUNG .- Đầu thế kỷ XIX đã giành độc lập từ Tây Ban Nha,sau đó bị Mỹ thống trị .Nên Mỹ La Tinh đấu tranh xóa bỏ chủ nghĩa thực dân kiểu mới diễn ra sôi nổi được gọi là “Lục địa núi lửa”.- Diễn ra dưới nhiều hình thức : Bãi công ,nổi dậy ,khởi nghĩa vũ trang - Đấu tranh nghị viện .Sau chiến tranh thế giới thứ hai , phong trào giải phóng dân tộc phát triển mạnh , đã giành độc lập và - Cách mạng Cu ba(1959).- Đầu những năm 60 đến những năm 80 của thế kỷ XX, cao trào cách mạng bùng nổ được gọi la“Lục địa bùng cháy”, chính quyền độc tài bị lật đổ , chính phủ dân tộc được thành lập , đã thực hiện nhiều cải cách tiến bộ như ở Chi -lê, Ni- ca -ra -goa.-Trong công cuộc xây dựng đất nước , thu nhiều thành tựu như củng cố độc lập chủ quyền , dân chủ hóa sinh hoạt chính trị , tiến hành cải cách kinh tế và thành lập các tổ chức liên minh khu vực về hợp tác và phát triển kinh tế-Đầu những năm 90 của thế kỷ XX: kinh tế chính trị gặp nhiều khó khăn.Lịch Sử 9- Bài 7:CÁC NƯỚC MỸ LA TINH .II. CU BA -HÒN ĐẢO ANH HÙNG .-110.000km2, 11,3 triệu người .-3-1952 Mỹ lập chế độ độc tài quân sự Ba ti xta.-26-7-1953 : Phi đen Ca xtơ rô chỉ huy tấn công trại lính Môn ca da ,không giành thắng lợi nhưng mở đầu giai đoạn đấu tranh vũ trang.-Năm 1955 tại Mê hi cô , Phi -đen thành lập “Phong trào 26-7 “ để chuẩn bị cho cuộc chiến đấu mới-25-11-1956 Phi- đen Ca- xtơ - rô trở về xây dựng căn cứ , được nhân dân ủng hộ ,phong trào lan rộng ra cả nước .-Ngày 1-1-1959 chế độ độc tài Ba ti xta sụp đổ , cách mạng thắng lợi .-Sau khi cách mạng thắng lợi Cu ba tiến hành cải cách dân chủ- Cải cách ruộng đất ; quốc hữu hóa các xí nghiệp tư bản nước ngoài; thực hiện các quyền tự do dân chủ.-1961 Cu ba tiến lên Chủ nghĩa xã hội .-Dù bị Mỹ cấm vận, Cuba vẫn kiên trì xây dựng CNXH và đạt nhiều thành tựu về công nghiệp , y tế , giáo dục, thể thao…… kinh tế có nhiều chuyển biến tích cực….* Ý nghĩa :-Đem lại độc lập tự do cho nhân dân Cu ba .-Là lá cờ đầu trong phong trào giải phóng dân tộc ở Mỹ La tinh – cổ vũ mạnh mẽ cho phong trào đấu tranh ở khu vực .- Góp phần làm thất bại âm mưu của Mỹ đối với khu vực Mỹ La tinh

* Quan hệ Cu ba và Việt Nam luôn tốt đẹp : cả hai đều có kẻ thù chung là Mỹ ;cả hai đều là nước XHCN ; Cu ba giúp đỡ VN tận tình trong kháng chiến chống Mỹ .Lịch Sử 9- Bài 7:CÁC NƯỚC MỸ LA TINH .

Bức ảnh chụp tháng 6/1957 Trong tấm ảnh lịch sử này có mặt hầu như tất cả những người quan trọng nhất của cuộc cách mạng. Đó là Fidel Castro (đeo súng đứng giữa), Ernesto Che Guevara (đứng thứ hai từ trái sang), Raul Castro (cầm súng ngồi giữa), Guillermo Garcia (đội mũ sắt đứng bên trái) cùng các thành viên khác của ban lãnh đạo du kích quân Cuba tại căn cứ trong rừng sâu*So sánh điểm giống nhau và khác nhau giữa phong trào giải phóng dân tộc ở Châu Phi và Mỹ La Tinh :


, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Cuộc sống vốn không công bằng. Hãy tập quen dần với điều đó.
Bill Gates
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

XtGem Forum catalog