Ring ring

Bài 28: Vùng tây nguyên

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập địa lí 9 bài 28 vùng tây nguyên trang 105 SGK. Ý nghĩa của vị trí địa lí và giới hạn lãnh thổ đối với phát triển kinh tế - xã hội (gần vùng Đông Nam Bộ có kinh tế phát triển, là thị trường tiêu thụ sản phẩm, có mối liên hệ bền chặt với Duyên hải Nam Trung Bộ).

ĐỊA LÍ 9 BÀI 28: GIẢI BÀI TẬP VÙNG TÂY NGUYÊN

 

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN

Các tĩnh: Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng.

Diện tích: 54.475km2

Dân số: 4,4 triệu người (năm 2002)

A. Vị trí địa lí và giới hạn lãnh thổ

- Vị trí địa lí, giới hạn lãnh thổ (biên giới với Lào, Cam-pu-chia ở phía tây; vùng duy nhất không giáp biển).

- Ý nghĩa của vị trí địa lí và giới hạn lãnh thổ đối với phát triển kinh tế - xã hội (gần vùng Đông Nam Bộ có kinh tế phát triển, là thị trường tiêu thụ sản phẩm, có mối liên hệ bền chặt với Duyên hải Nam Trung Bộ).

B. Điếu kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Khi hiện thực không phù hợp với lý luận, hãy ném lý luận đi.
When the fact doesn't meet the theory then let go the theory.
Agatha Christie
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên