Duck hunt

Bài 23: Vùng Bắc Trung Bộ

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập địa lí 9 Bài 23: Vùng bắc trung bộ trang 85 SGK. Bắc Trung Bộ nhỏ hơn cả nước về: mật độ dân số, GDP/người (chỉ bằng 1/2 của cả nước), tuổi thọ trung bình và tỉ lệ dân số thành thị (gần bằng 1/2 cả nước).

ĐỊA LÍ 9 BÀI 23: GIẢI BÀI TẬP VÙNG BẮC TRUNG BỘ

 

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN

- Các tỉnh: Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế.

- Diện tích: 51.513km2

- Dân số: 10,3 triệu người (năm 2002)

A. Vị trí địa lí và giới hạn lãnh thổ

- Lãnh thổ: hẹp ngang, kéo dài từ dãy Tam Điệp đến dãy Bạch Mã.

- Vị trí địa lí: phía tây giáp CHDCND Lào, phía đông là Biển Đông.

- Ý nghĩa của vị trí địa lí và giới hạn lãnh thổ đối với phát triển kinh tế - xã hội:



, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Chừng nào còn sống thì anh hãy học đi. Đừng chờ tuổi già mang lại sự thông thái.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên