Thực hành vẽ và phân tích biểu đồ về mối quan hệ giữa dân số, sản lượng lương thực và bình quân lương thực theo đầu người

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập địa lí 9 bài 22 thực hành vẽ và phân tích biểu đồ về mối quan hệ giữa dân số, sản lượng lương thực và bình quân lương thực theo đầu người trang 80 SGK. 3 đường biểu diễn: dân số, sản lượng lương thực, bình quân lương thực theo đầu người. 3 đường đều xuất phát từ một điểm trên trục tung (điểm có giá trị 100%).

ĐỊA LÍ 9 BÀI 22: GIẢI BÀI TẬP THỰC HÀNH VẼ VÀ PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VỂ MỐl QUAN HỆ GIỮA DÂN SỐ,

SẢN LƯỢNG LƯƠNG THỰC VÀ BÌNH QUÂN LƯƠNG THỰC THEO ĐẦU NGƯỜI

 

I. GỢI Ý NỘI DUNG THỰc HÀNH

Giải bài tập 1 trang 80 SGK địa lí 9: Vẽ biểu đồ đường

- Vẽ trục toạ độ, trục tung thể hiện giá trị %, trục hoành thể hiện các năm (1995, 1998, 2000, 2002).

- 3 đường biểu diễn: dân số, sản lượng lương thực, bình quân lương thực theo đầu người. 3 đường đều xuất phát từ một điểm trên trục tung (điểm có giá trị 100%).

- Biểu đồ có tên và chú giải thích hợp.

Giải bài tập 2 trang 80 SGK địa lí 9: Dựa vào biểu đồ đã vẽ và các bài học 20, 21, cho biết:

a) Những điều kiện thuận lợi, khó khăn trong sản xuất lương thực ở Đồng bằng sông Hồng., , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Lòng tốt thiếu đi sự khôn khéo luôn luôn chẳng khác gì cái ác.
Goodness without wisdom always accomplishes evil.
Robert A Heinlein
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Polaroid