Bài 33: Vùng Đông Nam Bộ (tiếp theo 2)

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập địa lí lớp 9 bài 33 Vùng Đông Nam Bộ (tiếp theo 2) trang 123 SGK. Đông Nam Bộ có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch. Hoạt động du lịch diễn ra sôi nổi quanh năm. TP. Hồ Chí Minh là trung tâm du lịch lớn nhất trong cả nước.

ĐỊA LÍ 9 BÀI 33: GIẢI BÀI TẬP VÙNG ĐÔNG NAM BỘ

TIẾP THEO 2

 

I. MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT ĐƯỢC

- Trình bày được đặc điểm phát triển của ngành dịch vụ (chiếm tỉ lệ cao trong cơ cấu GDP).

- Nêu được tên các trung tâm kinh tế lớn.

- Nhận biết vị trí, giới hạn và vai trò của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

 

II. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI GIỮA BÀI

1. Dựa vào bảng 33.1, hãy nhận xét một số chỉ tiêu dịch vụ của vùng Đông Nam Bộ so với cả nước., , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Ác quỷ nằm ấp ủ trong lồng ngực của kẻ khốn cùng.
The devil lies brooding in the miser's chest.
Thomas Fuller
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Pair of Vintage Old School Fru