Teya Salat

Bài 20: Vùng đồng bằng sông Hồng

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập địa lí 9 Bài 20: Vùng đồng bằng sông Hồng trang 75 SGK. Sông Hồng tạo nên đồng bằng châu thổ, có ý nghĩa rất lớn đối với phát triển nông nghiệp và đời sống dân cư.

ĐỊA LÍ 9 BÀI 20: GIẢI BÀI TẬP VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG

 

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN

- Thủ đô Hà Nội, thành phố Hải Phòng và các tỉnh: Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình.

- Diện tích: 14.806km2.

- Dân số: 17,5 triệu người (năm 2002).

A. Vị trí địa 11 và giới hạn lãnh thổ

- Gồm đồng bằng châu thổ màu mỡ, dải đất rìa trung du và vịnh Bắc Bộ.

- Giáp với vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ.

B. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Hãy đứng về một bên! Luôn luôn đứng về một bên! Đôi khi bạn lựa chọn sai lầm
nhưng người không chịu đứng về bên nào thì luôn luôn sai lầm.
Take sides! Always take sides! You will sometimes be wrong
but the man who refuses to take sides must always be wrong.
Robert A Heinlein
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên