Polly po-cket

Chương I – Tiết 6 : Lực ma sát – Hướng dẫn giải bài tập SBT Vật lí 8 từ bài 6.1 đến 6.5
Hướng dẫn giải bài tập SBT Vật lí 8 từ bài 6.1 đến 6.5


6.1. Trường hợp nào sau đây lực xuất hiện không phải là lực ma sát ?

A. Lực xuất hiện khi lốp xe trượt trên mặt đường.


B. Lực xuất hiện khi làm mòn đế giày.


C. Lực xuất hiện khi lò xò bị nén hay bị dãn.


D. Lực xuất hiện giữa dây cuaroa với bánh xe truyền chuyển động.


Giải


=> Chọn C. Không phải lực ma sát đó là lực đàn hồi.


6.2. Cách làm nào sau đây giảm được lực ma sát ?


A. Tăng độ nhám của mặt tiếp xúc., ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Cuộc sống mà không có tình yêu thì không còn là cuộc sống nữa.
A life without love is no life at all.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên