Ring ring

Bài 60: Định luật bảo toàn năng lượng (Giải bài tập 1,2,3,4,5,6,7)
Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)


Hãy chỉ rõ thế năng và động năng của viên bi đã biến đổi như thế nào khi viên bi chuyển động từ A đến C rồi từ C đến B.

Bài 60: Định luật bảo toàn năng lượng (Giải bài tập 1,2,3,4,5,6,7)


Hướng dẫn giải


+ Từ A đến C: Thế năng biến đổi thành động năng.


+ Từ C đến B: Động năng biến đổi thành thế năng.


Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)


So sánh thế năng ban đầu mà ta cung cấp cho viên bi ở vị trí A và thế năng mà bi có ở điểm B.


Bài 60: Định luật bảo toàn năng lượng (Giải bài tập 1,2,3,4,5,6,7)


Hướng dẫn:, , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tình yêu không bắt nguồn từ tiền bạc, nhưng tiền bạc nuôi dưỡng tình yêu.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên