Bài 2: Tích phân (Giải bài tập 1,2,3)

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Bất cứ khi nào bạn xung đột với ai đó, có một yếu tố có thể tạo ra sự khác biệt giữa hủy hoại mối quan hệ và làm nó trở nên sâu sắc hơn. Yếu tố đó là thái độ.
Whenever you're in conflict with someone, there is one factor that can make the difference between damaging your relationship and deepening it. That factor is attitude.
William James
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

XtGem Forum catalog