The Soda Pop

Chương III – Tiết 7 – Phần Luyện tập 2 – Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 2 từ bài 41 đến 45 – Trang 80

Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 2 từ bài 41 đến 45 – Trang 80


41. Tìm các dấu hiệu để nhận biết hai tam giác cân đồng dạng.

Hướng dẫn giải


Trường hợp 1 ta có :


Nếu cạnh bên và cạnh đáy của tam giác cân này tỉ lệ với cạnh bên và cạnh đáy của tam giác cân kia thì hai tam giác đó đồng dạng.


Trường hợp 2, 3 ta có :


Nếu hai tam giác cân có một góc tương ứng bằng nhau thì hai tam giác đó đồng dạng.


42. So sánh các trường hợp đồng dạng của tam giác với các trường hợp bằng nhau của tam giác (nêu lên những điềm giống nhau và khá nhau).


Hướng dẫn giải


Chương III – Tiết 7 – Phần Luyện tập 2 – Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 2 từ bài 41 đến 45 – Trang 80, , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Lo thắng người thì loạn. Lo thắng mình thì bình.
Lão Tử
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên