Chương III – Tiết 7 : Trường hợp đồng dạng thứ ba – Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 2 các bài 35, 36, 37 – Trang 79

Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 2 các bài 35, 36, 37 – Trang 79


35. Chứng minh rằng nếu tam giác A’B’C’ đồng dạng với tam giác ABC theo tỉ số k thì tỉ số hai đường phân giác tương ứng của chúng cũng bằng k.

Hướng dẫn giải


Chương III – Tiết 7 : Trường hợp đồng dạng thứ ba – Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 2 các bài 35, 36, 37 – Trang 79


Chương III – Tiết 7 : Trường hợp đồng dạng thứ ba – Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 2 các bài 35, 36, 37 – Trang 79


36. Tính độ dài x của đoạn thẳng BD trong hình 43 (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất), biết rằng ABCD là hình thang (AB // CD) ; AB = 12,5cm ; CD = 28,5cm ; góc DAB = góc DBC.


Chương III – Tiết 7 : Trường hợp đồng dạng thứ ba – Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 2 các bài 35, 36, 37 – Trang 79


Hướng dẫn giải


Chương III – Tiết 7 : Trường hợp đồng dạng thứ ba – Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 2 các bài 35, 36, 37 – Trang 79


37. Hình 44 cho biết góc EBA = góc BDC., , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Trong khi bạn tuyên bố hòa bình với đôi môi của mình, hãy cẩn thận để có nó thậm chí còn nhiều hơn trong trái tim của bạn.
While you are proclaiming peace with your lips, be careful to have it even more fully in your heart.
Francis of Assisi
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

XtGem Forum catalog