Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Chương I – Tiết 5 : Dựng hình bằng thước và compa. Dựng hình thang – Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 1 từ bài 29 đến 31 – Trang 83

Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 1 từ bài 29 đến 31 – Trang 83


29. Dựng tam giác ABC vuông tại A, biết cạnh huyền BC = 4cm,

góc nhọn B = 65 độ.


Hướng dẫn giải


Ta thực hiện :  • Vẽ đoạn BC = 4cm

  • Vẽ tia Bx tạo với BC một góc 65 độ

  • Vẽ đường thẳng a qua C và vuông góc với Bx và cắt Bx tại A.


Khi đó ΔABC là tam giác vuông.


30. Dựng tams giác ABC vuông tại B, biết cạnh huyền AC = 4cm, cạnh góc vuông BC = 2cm.


Hướng dẫn giải


Ta thực hiện :  • Vẽ góc vuông xBy. Trên tia Bx lấy điểm C sao cho BC = 2cm

  • Vẽ đường tròn (C ; 4) và đường tròn này cắt tia Oy tại A.

  • Nối A với C ta được ΔABC là tam giác cần dựng.


31. Dựng hình thang ABCD (AB // CD), biết AB = AD = 2cm, AC = DC = 4cm., , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Mọi thứ đều trở nên rõ ràng hơn khi bạn đang yêu.
Everything is clearer when you're in love.
John Lennon
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên