Chương IV – Tiết 3 – Phần Luyện tập – Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 2 từ bài 14 đến 18 – Trang 104, 105

Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 2 từ bài 14 đến 18 – Trang 104, 105.


14. Một bể nước hình hộp chữ nhật có chiều dài 2m. Lúc đầu bể không có nước. Sau khi đổ vào bể 120 thùng nước, mỗi thùng chứa 20 lít thì mực nước của bể cao 0,8m

a) Tính chiều rộng của bể nước.


b) Người ta đổ thêm vào bể 60 thùng nước nữa thì đầy bể. Hỏi bể cao bao nhiêu mét ?


Hướng dẫn giải


Chương IV – Tiết 3 – Phần Luyện tập – Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 2 từ bài 14 đến 18 – Trang 104, 105


15. Một cái thùng hình lập phương, cạnh 7dm, có chứa nước với độ sâu của nước là 4dm. Người ta thả 25 viên gạch có chiều dài 2dm, chiều rộng 1dm và chiều cao 0,5dm vào thùng. Hỏi nước trong thùng dâng lên cách miệng thùng bao nhiêu dm ? (Giả thiết toàn bộ gạch ngập nước và chúng hút nước không đáng kể).


Hướng dẫn giải


Chương IV – Tiết 3 – Phần Luyện tập – Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 2 từ bài 14 đến 18 – Trang 104, 105


16. Thùng chứa của một xe chở hàng đông lạnh có dạng như hình 90. Một số mặt là những hình chữ nhật, chẳng hạn (ABKI), (DCCD’)…Quan sát hình và trả lời các câu hỏi sau :, , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Cơ hội làm điều ác đến một trăm lần một ngày, và cơ hội làm điều thiện chỉ đến một lần trong một năm.
The opportunity for doing mischief is found a hundred times a day, and of doing good once in a year.
Voltaire
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

XtGem Forum catalog