Disneyland 1972 Love the old s

Bài 38: Kinh tế Bắc Mĩ

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập địa lý 7 bài 38 kinh tế Bắc Mĩ trang 124 SGK. Đặc điểm nào dưới đây không phải của nền nông nghiệp Hoa Ki và Ca-na-đa? A. Năng suất cao. B. Sản lượng lớn. C. Diện tích rộng. D. Tỉ lệ lao động cao.

ĐỊA LÍ 7 BÀI 38: GIẢI BÀI TẬP KINH TẾ BẮC MĨ

 

I. GỢl Ý TRẢ LỜI CÂU HỎI GIỮA BÀI

Câu 1. Dựa vào hình 38.2, trình bày sự phân bố một số sản phẩm trồng trọt và chăn nuôi trên lãnh thổ Bắc Mĩ.

Trả lời:

- Lúa mì: phía nam Ca-na-đa và phía bắc Hoa Kì.

- Ngô, bò sữa, lợn: phía nam Hoa Kì.

- Cây công nghiệp nhiệt đới (bông, mía,...), cây ăn quả: ven vịnh Mê-hi-cô

 

II. GỢI Ý THỰC HIỆN CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CUỐI BÀI, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Lời nói đúng là những thứ không chắc chắn, chúng thường nghe hay ho lắm nhưng lại mang ý nghĩa đối lập với những gì người ta nghĩ.
Words are such uncertain things, they so often sound well but mean the opposite of what one thinks they do.
Agatha Christie
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên