Bài 38: Kinh tế Bắc Mĩ

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập địa lý 7 bài 38 kinh tế Bắc Mĩ trang 124 SGK. Đặc điểm nào dưới đây không phải của nền nông nghiệp Hoa Ki và Ca-na-đa? A. Năng suất cao. B. Sản lượng lớn. C. Diện tích rộng. D. Tỉ lệ lao động cao.

ĐỊA LÍ 7 BÀI 38: GIẢI BÀI TẬP KINH TẾ BẮC MĨ

 

I. GỢl Ý TRẢ LỜI CÂU HỎI GIỮA BÀI

Câu 1. Dựa vào hình 38.2, trình bày sự phân bố một số sản phẩm trồng trọt và chăn nuôi trên lãnh thổ Bắc Mĩ.

Trả lời:

- Lúa mì: phía nam Ca-na-đa và phía bắc Hoa Kì.

- Ngô, bò sữa, lợn: phía nam Hoa Kì.

- Cây công nghiệp nhiệt đới (bông, mía,...), cây ăn quả: ven vịnh Mê-hi-cô

 

II. GỢI Ý THỰC HIỆN CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CUỐI BÀI, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Sự thỏa mãn khiến người nghèo giàu có; bất mãn khiến người giàu nghèo khổ.
Content makes poor men rich; discontent makes rich men poor.
Benjamin Franklin
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Old school Easter eggs.