Ring ring

Chương IV – Tiết 2 – Phần Luyện tập – Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 2 từ bài 9 đến 14 – Trang 40

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Chúng ta không có quyền đưa ra ý kiến ​​cho đến khi chúng ta biết tất cả các câu trả lời.
We have no right to express an opinion until we know all of the answers.
Kurt Cobain
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên